Добро дошли

Библиотекарско друштво Србије у 2016. години организује конференцију са међународним учешћем “Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције” која ће бити одржана у Народној библиотеци Србије 13-14. децембра 2016. године.

Конференција ће се бавити важним темама библиотечко-информационе струке, као што је развој услуга у библиотекама у прошлости и актуелне промене у струци на том пољу, али уважавајући перспективу корисника библиотека и сагледавајући потребе актуелних и потенцијалних корисника, начине задовољења потреба, квалитет и квантитет услуга у библиотекама, и сличне теме.